ฉลาก (สติ๊กเกอร์) แบบมีกาว และไม่มีกาว ทั้งฉลากเปล่าและฉลากสำเร็จรูป สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดชิ้นส่วนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ฉลากสินค้าอาหาร ฉลากล่องเบเกอรี่ เป็นต้น