เทปกาวสองหน้า สำหรับกระดาษ พลาสติก โลหะ และกระจก ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน งานสำนักงาน งานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น