เทปกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเทป OPP, กำบังเทป, เทปผ้า, เทปโฮลดิ้ง, เทปใย ฯลฯ