ฟิลม์ปิดกันรอย เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนจนถึงมือผู้ใช้ สำหรับงานพลาสติก โลหะ และกระจก (ป้องกันผิวกระจก และป้องกันการแตกกระจาย)