ฟิล์มชนิดบางที่ฉาบด้วยสี เพื่อใช้พิมพ์ด้วยความร้อน และกดบนผิววัสดุหลากชนิด