ถาดและบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต ปลอดสารซิลิโคน สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมฯ