เทปกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เทปติดกล่อง (OPP tape), เทปกาวย่น (Masking tape),
เทปผ้า (Cloth tape), Holding tape, Filament tape เป็นต้น