บรรจุภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตในเครืออย่างครบวงจร ทั้งวัตถุดิบ การออกแบบ และแม่พิมพ์ภายใต้มาตรฐานสากล ISO, GMP และ HACCP